Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

CROSS- ACTIONS: TO BRIDGE OVER LIMITS - ΔΙΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ: ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

http://www.scribd.com/doc/31433337/Cross-Actions-to-Bridge-Over-Limits
Πατήστε το URL για να διαβάσετε όλο το κείμενο.


CROSS- ACTIONS: TO BRIDGE OVER LIMITS/
ΔΙΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ: ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
...με την γλώσσα της θεατρικής μεθοδολογίας

Το πρόγραμμα υλοποίησε η πολιτιστική εταιρεία «ΦΩΝΗΜΑ» και η Ομάδα Πειραματικού Θεάτρου “FrACTals” στα πλαίσια του προγράμματος της Ε..Ε. "Νέα Γενιά σε Δράση" και της Γραμματείας Νέας Γενιάς.