Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

EΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

EΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΔΡΑ:ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΗΜΗΣ ΝΑΥΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1986
ANIMATER: ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ