Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

DIGITAL CINEMA

DIGITAL CINEMA ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ DIGITAL CINEMA
42nd GREEK FILM FESTIVAL
CURATOR: NIKOS GIANNOPOULOS
THESSALONIKI 2001